Klass

Benämning

Definition

Exempel

A

Byggkonstruktion

konstruktivt system som formar en skiktad konstruktion

Byggkonstruktioner

AB

Grundkonstruktion

byggkonstruktion som formar avgränsning mot terrass

 

AB10

Plattgrundläggning

grundkonstruktion med stomme i form av ett styvt liggande plan

Platta på mark

AB20

Grundmursgrundläggning

grundkonstruktion med stomme i form av ett stående plan

AB30

Plintgrundläggning

grundkonstruktion med stomme i form av  vertikalt långsträckta objekt

AB40

Rustbäddsgrundläggning

grundkonstruktion med stomme i form av ett flexibelt liggande plan

AC

Bjälklagskonstruktion

byggkonstruktion som formar horisontell avskiljning

Brobanekonstruktion

AC10

Bjälklagskonstruktion med solid stomme

bjälklagskonstruktion med kärna i form av ett skikt

Massivplatta, håldäck, plattbjälklag, plattbro, plattbärlag, plattrambro, trågbalkbro, filigranbjälklag

AC20

Bjälklagskonstruktion med stomme av balkar

bjälklagskonstruktion med kärna i form av horisontellt långsträckta objekt

Balkbjälklag, balkrambro, balkbro

AC30

Bjälklagskonstruktion med fackverksstomme

bjälklagskonstruktion med kärna i form av förenade och samverkande stänger

Bågbro, fackverksbro, hängbro, snedkabelbro, undertak, installationstak

AC40

Bjälklagskonstruktion med stomme av sandwichkonstruktion

bjälklagskonstruktion med kärna i form av flera skikt

AC50

Bjälklagskonstruktion med murad stomme

bjälklagskonstruktion med kärna i form av block

Valvbro

AD

Väggkonstruktion

byggkonstruktion som formar vertikal avskiljning eller som utgör icke kontinuerligt vertikalt stöd

 

AD10

Väggkonstruktion med solid stomme

väggkonstruktion med kärna i form av ett skikt

Dammväggskonstruktion, kajväggskonstruktion, pirkonstruktion, spontkonstruktion, stödmurskonstruktion

AD20

Väggkonstruktion med pelarstomme

väggkonstruktion med kärna i form av långsträckta objekt

AD30

Väggkonstruktion med fackverksstomme

väggkonstruktion med kärna i form av förenade och samverkande stänger

Regelvägg, glasvägg

AD40

Väggkonstruktion med sandwichstomme

väggkonstruktion med kärna i form av flera skikt

AD50

Väggkonstruktion med murad stomme

väggkonstruktion med kärna i form av¨sammanfogade block

AD60

Rörlig väggkonstruktion

rörlig väggkonstruktion

AD70

Tunnelväggskonstruktion

väggkonstruktion av bearbetat berg

Bergrumsväggskonstruktion

AD71

Tunnelväggskonstruktion med förstärkning

tunnelväggskonstruktion av förstärkt berg

AD72

Tunnelväggskonstruktion med betonglining

tunnelväggskonstruktion av separat betongskikt

AD80

Spontväggskonstruktion

väggkonstruktion av sammanfogade element

AD81

Spontväggskonstruktion, icke vattentät

icke vattentät spontväggskonstruktion

AD82

Spontväggskonstruktion, vattentät

vattentät spontväggskonstruktion

AE

Yttertakskonstruktion

byggkonstruktion som avslutar ett byggnadsverk uppåt

 

AE10

Yttertakskonstruktion med solid stomme

yttertakskonstruktion med kärna i form av ett skikt

AE20

Yttertakskonstruktion med stomme av balkar

yttertakskonstruktion med kärna i form av långsträckta objekt

takstolsbjälklag

AE30

Yttertakskonstruktion med stomme av fackverk

yttertakskonstruktion med kärna i form av förenade och samverkande stänger

AE40

Yttertakskonstruktion med stomme av sandwichkonstruktion

yttertakskonstruktion med kärna i form av flera skikt

AE50

Yttertakskonstruktion med murad stomme

yttertakskonstruktion med kärna i form av block

AE60

Rörlig yttertakskonstruktion

rörlig yttertakskonstruktion

AE70

Bergtunneltakskonstruktion

yttertakskonstruktion av bearbetat berg

AF

Trappkonstruktion

byggkonstruktion som stegvis förbinder två eller fler nivåer

 

AF10

Vangstyckestrappkonstruktion

trappkonstruktion med plansteg monterade i bärande vangstycken

AF20

Vanglös trappkonstruktion

trappkonstruktion med plansteg monterade i annan bärande konstruktion

AF30

Massiv trappkonstruktion

trappkonstruktion med integrerade plan- och sättsteg

AF40

Blockstegstrappkonstruktion

trappkonstruktion med separata steg i form av block

AG

Rampkonstruktion

byggkonstruktion som steglöst förbinder två eller fler nivåer

 

AG10

Inbyggd rampkonstruktion

rampkonstruktion integrerad i golv eller mark

AG20

Fribärande rampkonstruktion

rampkonstruktion fri från golv eller mark

AH

Utskjutande byggnadskonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett anslutande utrymme utomhus, inbyggt i väggsystem eller i yttertaksystem

 

AH10

Utskjutande byggnadskonstruktion med solid stomme

utskjutande byggnadskonstruktion med kärna i form av ett skikt

Balkongplatta, loftgångsplatta

AH20

Utskjutande byggnadskonstruktion med stomme av balkar

utskjutande byggnadskonstruktion med kärna i form av långsträckta objekt

AH30

Utskjutande byggnadskonstruktion med stomme av fackverk

utskjutande byggnadskonstruktion med kärna i form av förenade och samverkande stänger

AH40

Rörlig utskjutande byggnadskonstruktion

utskjutande byggnadskonstruktion med justerbar yttre anslutning

angöringsbrygga, brygga, dockningsstation

AJ

Burspråkskonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett utökat utrymme inomhus, inbyggt i väggsystem

 

AK

Takkupekonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett utökat utrymme inomhus, inbyggt i yttertaksystem

Vindskupa, takkupa

AL

Taktornskonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett utökat utrymme inomhus, byggt ovanpå yttertaksystem eller byggnadsverk

 

AM

Ljusbrunnskonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett utökat utrymme för ljustransmission

 

AN

Fasadkonstruktion

byggkonstruktion som avslutar en väggkonstruktion utåt

 

AP

Undertakskonstruktion

byggkonstruktion som skapar ett utrymme under bjälklaget

 

AQ

Trågkonstruktion

byggkonstruktion i tätning vid tunnelmynning

 

AR

Tunnelportalskonstruktion

byggkonstruktion runt öppning i tunnel

 

AS

Övergångskonstruktion

byggkonstruktion i anslutning mellan olika byggnadsverk

 

B

Bärverk

konstruktivt system som har bärande eller stabiliserande funktion

 

BA

Undergrund

bärverk som skapar en anpassad markvolym

Undermark

BB

Grundstomme

bärverk som förbinder ett byggnadsverk med terrassen

 

BB10

Grundplatta

grundstomme i form av ett styvt liggande plan

Platta på mark

BB20

Grundmur

grundstomme i form av ett stående plan

BB30

Plintgrund

grundstomme i form av vertikalt långsträckta objekt

BB40

Rustbädd

grundstomme i form av ett flexibelt liggande plan

BC

Bjälklagsstomme

bärverk i en horisontell avskiljare

Brobanestomme, bryggstomme

BC10

Bjälklagsskiva

bjälklagsstomme i form av ett homogent liggande plan

massivplatta, håldäck, plattbjälklag, plattbro, plattbärlag, plattrambro, trågbalkbro

BC20

Bjälklagsstomme av balkar

bjälklagsstomme i form av långsträckta objekt

Balkbjälklag, balkrambro, balkbro

BC30

Bjälklagsstomme av fackverk

bjälklagsstomme i form av förenade och samverkande stänger

Bågbro, fackverksbro, hängbro, snedkabelbro

BC40

Bjälklagsstomme av sandwichkonstruktion

bjälklagsstomme i form av flera skikt

BC50

Murad bjälklagsstomme

bjälklagsstomme i form av block

Valvbro

BD

Väggstomme

bärverk i en vertikal avskiljare

 

BD10

Väggstomskiva

väggstomme i form av ett homogent stående plan

Stödmursstomme, dammväggsstomme, kajväggsstomme, pirväggsstomme, rörbrostomme, spont

BD20

Pelarväggstomme

väggstomme i form av långsträckta objekt

BD30

Fackverksväggstomme

väggstomme i form av förenade och samverkande stänger

Regelväggstomme

BD40

Sandwichväggstomme

väggstomme i form av flera skikt

BD50

Murad väggstomme

väggstomme i form av block

BE

Yttertaksstomme

bärverk som avslutar ett byggnadsverk uppåt

Ytterbjälklagsstomme

BE10

Solid yttertaksstomme

yttertaksstomme i form av ett solitt skikt

Solid ytterbjälklagsstomme

BE20

Yttertaksstomme av balkar

yttertaksstomme i form av långsträckta objekt

Ytterbjälklagsstomme av balkar

BE30

Yttertaksstomme av fackverk

yttertaksstomme i form av förenade och samverkande stänger

Ytterbjälklagsstomme av fackverk, membrantak, segeldukstak, takstolsstomme

BE40

Yttertaksstomme av sandwichkonstruktion

yttertaksstomme i form av flera skikt

Ytterbjälklagsstomme av sandwichkonstruktion

BE50

Murad yttertakstomme

yttertaksstomme i form av block

valvtak

BE60

Rörlig yttertakstomme

rörlig yttertaksstomme

BF

Golvstomme

bärverk som avslutar ett utrymme nedåt

Installationsgolv

BF10

Pågjuten golvstomme

golvstomme i form av

BF20

Undergolvstomme

golvstomme i form av

BF30

Installationsgolvstomme

golvstomme i form av

BG

Undertaksstomme

bärverk som avslutar ett utrymme uppåt

 

BH

Kanalisation

bärverk som stödjer eller bär upp försörjnings- eller distributionssystem

Kabelstegar, kabelbrunnar, kabelrännor, kabelskydd, kontaktledningsstolpar, kraftverksstolpar, portaler, rörbryggor, rörkulvertar, skyddsrör, stolpar

BH10

Öppen kanalisation

kanalisation inomhus, synlig

BH20

Dold kanalisation

kanalisation inomhus, dold

BH30

Kanalisation i luft utomhus

kanalisation utomhus i luft

hängverk

BH40

Kanalisation i mark

kanalisation utomhus i mark

BJ

Pelar-balkstomme

bärverk av förenade och samverkande stänger för väggar och bjälklag

 

BL

Brounderbyggnad

bärverk för broöverbyggnad

Bryggunderbyggnad

BL10

Ändstöd

brounderbyggnad i broände

landfäste

BL20

Mellanstöd

brounderbyggnad mellan broändar

skivstöd, pelarstöd, enpelarstöd, flerpelarstöd

BM

Bärande huvudsystem i tunnel

bärverk i utgrävning för tunnel och bergrum

 

BM10

Bergförstärkning

bärande huvudsystem i berg genom förstärkning

BM11

Bergförstärkning med sprutbetong

bärande huvudsystem i berg genom förstärkning med sprutbetong

BM12

Bergförstärkning med förankring

bärande huvudsystem i berg genom förstärkning med förankring

BM20

Betonglining

bärande huvudsystem i berg genom fast inklädnad

BN

Trågstomme

bärverk i tätande konstruktion vid tunnelmynning

 

BP

Tunnelportalsstomme

bärverk runt öppning i tunnel

 

BQ

Fasadbärverk

bärverk i fasadkonstruktion

 

C

Markkonstruktion

konstruktivt system som formar utrymmen på, i och under mark

 

CA

Terrasskonstruktion

markkonstruktion som ger stöd till andra konstruktioner

Undergrund, underbyggnad

CA10

Nivåjusterad terrasskonstruktion

terrasskonstruktion genom schaktning och fyllning

CA20

Förstärkt terrasskonstruktion

terrasskonstruktion genom förstärkning av jord- eller bergmassa

CA30

Pålad terrasskonstruktion

terrasskonstruktion genom pålning

CB

Överbyggnad för väg och plan

markkonstruktion för hårdgjort utrymme utomhus

Hårdgjord yta

CB10

Flexibel överbyggnad för väg och plan

överbyggnad för väg och plan utan hydrauliskt bundet
lager

CB20

Styv överbyggnad för väg och plan

överbyggnad för väg och plan med minst ett hydrauliskt bundet sammanhängande lager

CC

Överbyggnad för trafikö

markkonstruktion i vägbana för skydd av fotgängare eller för styrning av trafikströmmar i korsning

 

CD

Överbyggnad för sidoområde

markkonstruktion för säkerhetszon för trafik

 

CD10

Överbyggnad för slänt

överbyggnad för sidoområde för specifik lutning

bank

CD11

Överbyggnad för kon

överbyggnad för sidoområde som avslutar vägslänt vid landfäste för bro

CE

Banunderbyggnad

markkonstruktion som utgör underlag för banöverbyggnad

 

CE10

Banunderbyggnad på banvall

banunderbyggnad på egen fyllning

CE20

Banunderbyggnad i gata

banunderbyggnad i vägöverbyggnad

CE30

Banunderbyggnad i tunnel

banunderbyggnad i bergtunnel

CE40

Banunderbyggnad på bro

banunderbyggnad på brobjälklag

CF

Överbyggnad för vegetationsyta

markkonstruktion för vegetationsyta

Växtbädd

CF10

Mjuk växtbädd

överbyggnad för vegetationsyta, ej trafikerbar

CF20

Hård växtbädd

överbyggnad för vegetationsyta, trafikerbar

Skelettjord

CF30

Växtbädd för infiltration

överbyggnad för vegetationsyta för omhändertagande av dagvatten

CF40

Trädgrop

överbyggnad för vegetationsyta med ramkonstruktion under mark

CF50

Planteringslåda

överbyggnad för vegetationsyta med ramkonstruktion över mark

CG

Vattenbyggnadskonstruktion

markkonstruktion för transport, lagring eller infiltration av vatten, eller som bildar utrymme vid eller över vatten

 

CG10

Flexibel konstruktion för öppen vattenhantering

flexibel vattenbyggnadskonstruktion som leder eller lagrar öppet vatten

Amfibiedamm, plaskdamm, prydnadsdamm, vattenmagasin

CG20

Styv konstruktion för öppen vattenhantering

styv vattenbyggnadskonstruktion som leder eller lagrar öppet vatten

Bassäng, fontän, pool

CG30

Konstruktion för infiltration

vattenbyggnadskonstruktion som leder vatten in i mark

Markbädd

CG40

Konstruktion för tätning och vattenavledning

vattenbyggnadskonstruktion för tätning mot och avledning av vatten i mark

Hydrauliskt tätande konstruktion tunneltätningskonstruktion, tätspont

CG50

Konstruktion för vattentunnel

vattenbyggnadskonstruktion för sluten ledning av vatten i mark

Tilloppstunnel

CH

Rörledningsförläggning

markkonstruktion för mediatekniskt system

Ledningsgrav

CH10

Schaktad ledningsförläggning

ledningsförläggning i schaktat utrymme

CH20

Schaktfri ledningsförläggning

ledningsförläggning utan schaktning

CJ

Fundaments- och markstödskonstruktion

markkonstruktion som bär vertikal eller horisontell last

 

CJ10

Stödmurskonstruktion

markstödskonstruktion som ger horisontellt stöd till mark

Spontkonstruktion.

CJ20

Dammväggskonstruktion

markstödskonstruktion som dämmer vatten

CJ30

Kajväggskonstruktion

markstödskonstruktion som ger horisontellt stöd till mark i anslutning till vatten

CJ40

Pirkonstruktion

långsträckt markstödskonstruktion på tre sidor omgärdad av vatten

CJ50

Fundamentkonstruktion

markstödskonstruktion som ger vertikalt stöd och förankring i mark

CK

Terrängtrapps-/terrängrampskonstruktion

markkonstruktion som förbinder utrymmen på olika nivåer

 

CL

Terrängmurskonstruktion

markkonstruktion som avskiljer utrymmen

mur, kyrkogårdsmur

CN

Tunnel- och bergrumsgeometri

markkonstruktion under mark

 

CN10

Bergtunnels- och bergrumskontur

tunnel- och bergrumsgeometri för horisontellt utrymme

CN20

Vertikal bergschaktkontur

tunnel- och bergrumsgeometri för vertikalt utrymme

D

Banöverbyggnad

konstruktivt system som leder spårbundna fordon

Spårkonstruktion

DA

Ballasterad banöverbyggnad

banöverbyggnad med två räler, med ballast

 

DA10

Ballasterat spårsystem

ballasterad banöverbyggnad för ledning av spårbundet fordon

DA20

Ballasterat spårväxelsystem

ballasterad banöverbyggnad för dirigering av spårbundet fordon

DA30

Ballasterad dilatationsanordning

ballasterad banöverbyggnad för flexibel anslutning mellan mark och bro

DB

Ballastfri banöverbyggnad

banöverbyggnad med två räler, utan ballast

 

DB10

Ballastfritt spårsystem

ballastfri banöverbyggnad för ledning av spårbundet fordon

DB10

DB20

Ballastfritt spårväxelsystem

ballastfri banöverbyggnad för dirigering av spårbundet fordon

DB20

DB30

Ballastfri dilatationsanordning

ballastfri banöverbyggnad för flexibel anslutning mellan mark och bro

DB30

DC

Monorail

banöverbyggnad med en skena

 

H

Försörjande system

konstruktivt system som försörjer konsumtion

 

HA

Gas- och luftförsörjningssystem

försörjande system för gas och teknisk luft

 

HB

Vätskeförsörjningssystem

försörjande system för vätska

 

HC

Kylförsörjningssystem

försörjande system för kyla

Kylaggregat, Kylmaskin, Fjärrkylanläggning

HC10

Kylåtervinningssystem

kylförsörjningssystem för återvinning

HC20

Kylmaskinssystem

kylförsörjningssystem med kylmaskin

Direktexpansionssystem, köldmediekrets, kylkrets, kompressorkrets

HC90

Fjärrkylsystem

kylförsörjningssystem med fjärrkyla

HD

Värmeförsörjningssystem

försörjande system för värme

Värmevattenförsörjning, Fjärrvärmeverk, Solfångare

HD10

Värmeåtervinningssystem

värmeförsörjningssystem med återvunnen värme

HD20

Värmepumpsystem

värmeförsörjningssystem med värmepump

HD21

Jordvärmesystem

värmepumpsystem med värme från ytjord

markvärmesystem, ytjordvärmesystem

HD22

Bergvärmesystem

värmepumpsystem med värme från berggrund

HD23

Luftvärmesystem

värmepumpsystem med värme från uteluft

HD24

Sjövärmesystem

värmepumpsystem med värme från sjö- eller havsvatten

HD30

Solvärmesystem

värmeförsörjningssystem med solvärme

HD40

Förbränningsvärmesystem

värmeförsörjningssystem med förbränningsvärme

HD50

Kärnvärmesystem

värmeförsörjningssystem med kärnvärme

HD90

Fjärrvärmesystem

värmeförsörjningssystem med fjärrvärme

HE

Kombinerat kyl- och värmeförsörjningssystem

försörjande system för kombinerad kyla och värme

Värmepump, Direktexpansion, DX-system

HF

Ventilationsförsörjningssystem

försörjande system för mekaniskt luftflöde

ventilationsaggregat, brandgasventilation, rökgasventilation, luftbehandlingsaggregat

HF10

Luftbehandlingsaggregat

ventilationsförsörjningssystem i en enhet

cirkulationsaggregat, frånluftsaggregat, till- och frånluftsaggregat, tilluftsaggregat, ventilationsaggregat

HF20

Platsbyggt ventilationsförsörjningssystem

ventilationsförsörjningssystem i flera enheter

HG

Elkraftförsörjningssystem

försörjande system för elkraft

 

HG10

Högspänningsförsörjningsystem

elkraftförsörjningssystem för ≥ 1 kV AC eller ≥ 1,5 kV DC

HG20

Mellanspänningsförsörjningssystem

elkraftförsörjningssystem för 1 kV - 50 kV

HG30

Lågspänningsförsörjningssystem

elkraftförsörjningssystem för < 1 kV AC eller < 1,5 kV DC

HG40

Klenspänningsförsörjningssystem

elkraftförsörjningssystem för ≤ 50 V eller ≤ 120 V DC

HH

Belysningsförsörjningssystem

försörjande system för belysning

elbelysning, solljusbelysning

HH10

Elektriskt belysningsförsörjningssystem

belysningsförsörjningssystem med elektriska ljuskällor

HH20

Dagsljusförsörjningssystem

belysningsförsörjningssystem med dagsljuskällor

HH30

Gasljusförsörjningssystem

belysningsförsörjningssystem med gasljuskällor

HH40

Vätskeljusförsörjningssystem

belysningsförsörjningssystem med vätskeljuskällor

fotogenljus

HJ

Signalförsörjningssystem

försörjande system för signaler

 

HJ10

Upptagetmarkeringssystem

signalförsörjningssystem för upptagetmarkering

J

Transporterande system

konstruktivt system som för något från en plats till en annan

 

JA

Gasdistributionssystem

transporterande system för gas

 

JB

Vattendistributionssystem

transporterande system för vatten

Shuntgrupp

JB10

Icke cirkulerande vattendistributionssystem

vattendistributionssystem med icke cirkulerande flöde

JB11

Tryckstegrat vattendistributionssystem

icke cirkulerande vattendistributionssystem med förhöjt tryck

JB20

Cirkulerande vattendistributionssystem

vattendistributionssystem med cirkulerande flöde

JB30

Tomrörssystem

vattendistributionssystem för tillfälligt bruk

brandsläckningsledning

JC

Kemikaliedistributionssystem

transporterande system för brandfarliga vätskor och andra kemikalier

 

JD

Avloppstransportsystem

transporterande system för avloppsvatten

 

JD10

Avloppstransportsystem med självfall

avloppstransportsystem med ej trycksatt flöde

JD20

Trycksatt avloppstransportsystem

avloppstransportsystem med trycksatt flöde

JD30

Avloppspumpsstation

avloppstransportsystem för höjning av vattengång eller för ökning av tryck

pumpgrop

JE

Avfallstransportsystem

transporterande system för avfall

 

JE10

Sugsystem för avfall

avfallshanteringssystem genom undertrycksatta ledningar

sopsug

JE20

Störtsystem för avfall

avfallshanteringssystem genom gravitation

sopnedkast

JE30

Mekaniskt transportsystem för avfall

avfallshanteringssystem genom motordrift

JF

Kyldistributionssystem

transporterande system för kyla

Shuntgrupp

JF10

Primärt kyldistributionssystem

kyldistributionssystem före värmeväxling

JF20

Sekundärt kyldistributionssystem

kyldistributionssystem efter värmeväxling

köldbärarsystem

JG

Värmedistributionssystem

transporterande system för värme

Shuntgrupp

JG10

Primärt distributionssystem för värmevatten

vattenburet värmedistributionssystem från produktion till förbindelsepunkt för abonnent

Fjärrvärmenät, värme primär

JG20

Sekundärt distributionssystem för värmevatten

vattenburet värmedistributionssystem från förbindelsepunkt för abonnent till konsumtion

Värmevattenslingor, vattenradiatorsystem

JG30

Elvärmesystem för utrymme inomhus

elektriskt värmedistributionssystem för slutet utrymme

Elvärmeslingor

JG40

Elvärmesystem för utrustning

elektriskt värmedistributionssystem för utrustning

Elvärmesystem i spåranläggning, strömskenevärmeanläggning, växelvärmeanläggning

JG50

Elvärmesystem för mark

elektriskt värmedistributionssystem i marköverbyggnad

JG60

Distributionssystem för luftvärme

luftburet värmedistributionssystem

JG70

Distributionssystem för ångvärme

ångburet värmedistributionssystem

JG80

Distributionssystem för hetoljevärme

oljeburet värmedistributionssystem

JG90

Kylmedelssystem

värmedistributionssystem för överskottsvärme

JH

Kombinerat kyl- och värmedistributionssystem

transporterande system för kyla och värme

 

JJ

Luftdistributionssystem

transporterande system för luft

 

JJ10

Uteluftssystem

luftdistributionssystem som leder uteluft till behandling

JJ11

Ersättningsluftssystem

uteluftssystem som ersätter förorenad luft med uteluft

JJ20

Tilluftssystem

luftdistributionssystem som tillför behandlad uteluft eller cirkulationsluft

JJ21

Efterbehandlingssystem

tilluftssystem för värmning och kylning

JJ30

Frånluftssystem

luftdistributionssystem som leder bort använd luft

JJ40

Återluftssystem

luftdistributionssystem som återför frånluft till en grupp av rum

JJ50

Överluftssystem

luftdistributionssystem som för luft mellan utrymmen

JJ60

Avluftssystem

luftdistributionssystem som leder frånluft efter behandling till det fria

JJ70

Impulsfläktssystem

luftdistributionssystem utan kanaler

JK

Elkraftdistributionssystem

transporterande system för elektrisk energi

 

JK10

Elkraftdistributionssystem för högspänning

elkraftdistributionssystem för ≥ 1 kV AC eller ≥ 1,5 kV DC

JK20

Elkraftdistributionssystem för mellanspänning

elkraftdistributionssystem för 1 kV - 50 kV

JK30

Elkraftdistributionssystem för lågspänning

elkraftdistributionssystem för < 1 kV AC eller < 1,5 kV DC

JK40

Elkraftdistributionssystem för klenspänning

elkraftdistributionssystem för ≤ 50 V eller ≤ 120 V DC

JL

Signaldistributionssystem

transporterande system för signaler

 

JL10

Trådat elektromagnetiskt signaldistributionssystem

trådburet elektromagnetiskt signaldistributionssystem

Datornätverk, telefonsystem, hjälptelefonsystem, nödtelefonsystem, personsökningssystem, upptagetmarkering, bokningssystem, kösignalsystem, hörslinga, snabbtelefon

JL20

Trådat optiskt signaldistributionssystem

trådburet optiskt signaldistributionssystem

Fibernät

JL30

Trådlöst signaldistributionssystem

radiovågsburet signaldistributionssystem

Mobiltelefonsystem, personsökningssystem

JL40

Induktivt signaldistributionssystem

signaldistributionssystem med induktiv överföring

Hörslinga

JM

Persontransportsystem

transporterande system för personer

rullramp, rullande trottoar, skidlift, gondolbana, gondollift, personhiss, rullstolshiss, smalhiss,  sänghiss, tillsynshiss, varupersonhiss, trapphiss, bergbana

JM10

Kontinuerlig persontransportkonstruktion

persontransportkonstruktion för multipla enheter

JM11

Rulltrappskonstruktion

kontinuerlig persontransportkonstruktion med trappsteg i diagonal rörelse

JM12

Rullbandskonstruktion för personer

kontinuerlig persontransportkonstruktion med band i horisontell eller diagonal rörelse

Rullramp, rullande trottoar

JM13

Linbanekonstruktion för personer

kontinuerlig persontransportkonstruktion med lina i horisontell eller diagonal rörelse

skidlift, gondolbana, gondollift

JM20

Styckvis persontransportkonstruktion

persontransportsystem för enskild enhet

JM21

Hisskonstruktion för personer

styckvis persontransportkonstruktion i vertikal rörelse

Personhiss, Rullstolshiss, Smalhiss,  Sänghiss, Tillsynshiss, Varuhiss, Varupersonhiss

JM22

Snedhisskonstruktion för personer

styckvis persontransportkonstruktion i diagonal rörelse

Trapphiss, kuggstångsbana

JM23

Lyftkonstruktion för personer

styckvis persontransportkonstruktion för vertikal och horisontell rörelse

Personlyft

JN

Godstransportsystem

transporterande system för gods

löpande band, varuhiss, telfer, travers, AGV, bagageanläggning, transportband, löpande band, kran

JN10

Kontinuerlig godstransportkonstruktion

godstransportkonstruktion för multipla enheter

JN12

Rullbandskonstruktion för gods

kontinuerlig godstransportkonstruktion med band i horisontell eller diagonal rörelse

bagageanläggning, transportband, löpande band

JN13

Linbanekonstruktion för gods

kontinuerlig godstransportkonstruktion med lina i horisontell eller diagonal rörelse

JN20

Styckvis transportkonstruktion

godstransportkonstruktion för enskild enhet

JN21

Hisskonstruktion för gods

styckvis godstransportkonstruktion i vertikal rörelse

Möbelhiss, Småvaruhiss, Sänghiss, Varuhiss

JN22

Snedhisskonstruktion för gods

styckvis godstransportkonstruktion i diagonal rörelse

bergbana

JN23

Lyftkonstruktion för gods

styckvis godstransportkonstruktion för vertikal och horisontell rörelse

telfer, travers, traverskrav, krankonstruktion, lyftanordning

JN24

Rörpostkonstruktion

styckvis godstransportkonstruktion i trycksatt rör

JN25

AGV-system

styckvis godstransportkonstruktion i automatiskt styrt fordon

Automated Guided Vehicles

K

Behandlande system

konstruktivt system som behandlar något

 

KA

Klimatavskärmande system

behandlande system som begränsar eller utestänger klimatpåverkan

Solavskärmning, snöskydd, vindskydd, regnskydd, bullerskydd

KA10

Ljusavskärmande anordningar

klimatavskärmande system mot ljusinstrålning

KA20

Vindskyddsanordningar

klimatavskärmande system mot luftrörelse

KA30

Bullerskyddande anordningar

klimatavskärmande system mot oönskat ljud

bullerplank, bullervall

KA40

Regnskyddsanordningar

klimatavskärmande system mot nederbörd

KA50

Snöskyddsanordningar

klimatavskärmande system mot drivande snö

KB

Öppningskontrollerande system

behandlande system för automatisk kontroll av öppningar

Brandgasventilation, rökgasventilation, rökluckor, självdragsventilation

KB10

Rökgasevakueringsssystem

öppningskontrollerande system för ventilation av gaser orsakade av förbränning eller pyrolys

Brandgasventilationssystem, rökgasventilation

KB20

Självdragssystem

öppningskontrollerande system för icke mekanisk ventilation

KC

Renande system

behandlande system för rening av vätske- eller luftflöde

luftrenare, UV-luftrenare, ozonluftrenare, reningsverk, minireningsverk

KC10

Mekaniskt reningssystem

renande system genom mekaniska processer

KC20

Kemiskt reningssystem

renande system genom kemiska och biologiska processer

Biologiskt reningssystem

KD

Separerande system

behandlande system för separation av ämnen

avskiljning, avskiljande system

KD10

Mekaniskt separerande system

separerande system genom mekaniska processer

KD20

Kemiskt separerande system

separerande system genom kemiska och biologiska processer

KE

Blandande system

behandlande system för tillsats av ämnen

 

KF

Pumpsystem

behandlande system för tryckökning i ett vätskeflöde

 

KG

Tryck- och expansionssystem

behandlande system för stabilisering av tryck och volym i vätska eller i luftflöde

 

KH

Transformeringssystem

behandlande system som transformerar elektrisk energi

 

KH10

Spänningstransformeringssystem

transformeringssystem som förändrar nivåer av spänning och ström

KH20

Faskompenseringssystem

transformeringssystem som minskar fasskillnaden mellan spänning och ström

KH30

Frekvensomriktningssystem

transformeringssystem som förändrar frekvensen hos en växelspänning

KH40

Strömriktarsystem

transformeringssystem som omvandlar mellan olika strömtyper

KH41

Likriktningssystem

strömriktarsystem som omvandlar växelström till likström

KH42

Växelriktningssystem

strömriktarsystem som omvandlar likström till växelström

KJ

Antennsystem

behandlande system för dubbelriktad transformering mellan radiovågor och elektriska signaler

 

KJ10

Sändarantennsystem

antennsystem för transformering av elektriska signaler till radiovågor

KJ20

Mottagarantennsystem

antennsystem för transformering av radiovågor till elektriska signaler

KK

Väder- och miljöövervakningssystem

behandlande system som omvandlar väder- och miljörelaterad information till elektriska signaler

AWOS, VViS, väderinformation, vädervarningssystem, vägväderinformationssystem

KK10

Vindvarningssystem

väderövervakningssystem för vind

KK20

Isvarningssystem

väderövervakningssystem för is

KK30

Miljömätningssystem

miljöövervakningssystem

KL

Tillträdeskontrollsystem

behandlande system som fysiskt separerar personflöden

 

KM

Drivsystem

behandlande system som tillhandhåller mekanisk rörelse eller kraft

 

KM10

Direktdriftssystem

drivsystem med direktansluten motor

KM20

Lindriftssystem

drivsystem med linansluten motor

KM30

Hydrauldriftssystem

drivsystem med hydraulansluten motor

KM40

Skruvdriftssystem

drivsystem med skruvansluten motor

KM50

Kedjedriftssystem

drivsystem med kedjeansluten motor

KM60

Kuggstångsdriftssystem

drivsystem med kuggstångsansluten motor

KM70

Remdriftssystem

drivsystem med remansluten motor

KN

Bromssystem

behandlande system genom hastighetsreducering och stoppande

 

KN10

Mekaniskt bromssystem

bromssystem genom friktion

KN20

Elektromagnetiskt bromssystem

bromssystem genom elektromagnetiskt motstånd

KN30

Motströmsbromssystem

bromssystem genom ändring av rotationsriktning hos elmotor

KN40

Likströmsbromssystem

bromssystem genom matning med likström

L

Övervakande, styrande och reglerande system

konstruktivt system för manuell eller automatiserad avkänning och/eller påverkan på processer och händelser

 

LA

Gaslarmsystem

övervakande system som larmar i händelse av gasutsläpp

 

LB

Brandlarmsystem

övervakande system som larmar i händelse av brand

 

LC

Integrerat automationssystem

övervakande, styrande och reglerande system för en eller flera processer i en central enhet

 

LD

Entré- och passerkontroll

övervakande, styrande och reglerande system för auktoriserat tillträde

Skalskydd

LE

Larmsystem

övervakande system som larmar i händelse av farligt eller oönskat tillstånd

 

LE10

Felsignaleringssystem

larmsystem för bristande funktion

Driftlarm, övervakningssystem

LE20

Vätskelarm

larmsystem för vätskenivå

LE30

Passagelarm

larmsystem för obehörig in- eller utpassage

Inbrottslarm, utbrytningslarm, områdeslarm, stängsellarm

LE40

Utrymningslarm

larmsystem för akut behov att utrymma

brandlarm

LE50

Larm för föremål

larmsystem för föremål

LE60

Larm för spårtrafik

larmsystem för spårtrafik

LF

Fjärrövervakningssystem

övervakande system som tillhandahåller fjärravläst data

 

LF10

Kameraövervakningssystem

fjärrövervakningssystem med bildregistrering

LF20

Radarövervakningssystem

fjärrövervakningssystem med med radarutrustning

LF30

Ljudövervakningssystem

fjärrövervakningssystem med ljudregistrering

LF40

Viktövervakningssystem

fjärrövervakningssystem med viktsensor

LF90

Kombinerat övervakningssystem

detekterande övervakningssystem med multipla metoder

LG

Betalsystem

övervakande, styrande och reglerande system för finansiell transaktion

 

LG10

Automatiskt betalsystem

betalsystem med automatisk registrering

Trängselskattsystem

LG20

Manuellt betalsystem

betalsystem med manuell registrering

Biljettsystem, pollettsystem

LG30

Betal- och passagesystem

betalsystem integrerat med tillträdesfunktion

Biljettspärr

LH

Trafikavstängningar

övervakande, styrande och reglerande system för avstängning av trafik

vägskydd, plankorsningsanordning

LH10

Manuella avstängningsanordningar

trafikavstängningssystem med manuella anordningar

LH20

Fjärrstyrda avstängningsanordningar

trafikavstängningssystem med fjärrstyrda anordningar

LH30

Autonoma avstängningsanordningar

trafikavstängningssystem med autonoma anordningar

M

Informerande system

konstruktivt system för presentation av information

 

MA

Varningssystem

informerande system som producerar fast bestämd signal eller röstmeddelande som varning för farliga eller oönskade förhållanden

 

MA10

Varningssystem med ljud- eller ljussignal

varningssystem med ljus och/eller ljussignal

MA20

Varningssystem med inspelad signal

varningssystem med inspelat ljudmeddelande

MB

Ljud- och bildsystem

informerande system som producerar ljud och/eller bild

AV-system, PA-system

MB10

Integrerat ljud- och bildsystem

integrerat ljud- och bildsystem

Konferenssystem

MB20

Ljudsystem

ljudsystem

Meddelandesystem, PA-system

MB30

Bildvisningssystem

bildsystem

Informationssystem

MC

Trafikkontrollsystem

informerande system som styr trafik

 

MC10

System med fasta ljussignaler

trafikkontrollsystem med fasta ljussignaler

MC20

System med variabla ljussignaler

trafikkontrollsystem med variabla ljussignaler

VMS-skyltsystem, FIVÖ-system

MC30

System med ljudsignaler

trafikkontrollsystem med ljudsignaler

MD

Tidsignalsystem

informerande system för tid

 

ME

Skyltsystem

informerande system i skriftlig eller symbolisk form

 

ME10

Fast skyltsystem

skyltsystem med fasta skyltar

ME20

Dynamiskt skyltsystem

skyltsystem med variabla skyltar

ME30

Markeringar

skyltsystem med markeringar

P

Skyddande system

konstruktivt system som aktivt skyddar mot fara eller oönskat tillstånd

 

PA

Brandskyddssystem

skyddande system som öppnar eller stänger dörrar och fönster vid brand

Branddörrstängning

PB

Brandsläckningssystem

skyddande system mot brand genom släckning

sprinklersystem, släckvattensystem, skumsläckningssystem, pulversläcksystem

PB10

Släckvattensystem

brandsläckningssystem med vatten

Brandpostsystem, brandvattensystem

PB20

Gassläcksystem

brandsläckningssystem med inert gas

Brandsläckning med inert gas

PB30

Skumsläckningssystem

brandsläckningssystem med skum

PB40

Pulversläcksystem

brandsläckningssystem med pulver

PC

Jordningssystem

skyddande system mot farliga elströmmar genom jordning av elektriska system

djupjordningssystem, jordning, jordtagssystem, nedledarsystem för åskskydd, potentialutjämningssystem, ringledarsystem, skyddsutjämningssystem, uppfångarsystem för åskskydd

PC10

Potentialutjämningssystem

jordningssystem för utjämning av potential mellan elektriskt ledande delar

PD

Överspänningsskyddssystem

skyddande system mot elektrisk överspänning

 

PD10

Åskskyddssystem

jordningssystem för blixtnedslag

PE

Katodiskt korrosionsskyddssystem

skyddande system för metall mot korrosion

 

PF

Personskyddssystem

skyddande system mot personskada

nöddusch, ögondusch

PF10

Nödduschsystem

personskyddande system för nöddusch

akutdusch

PF20

Ögontvättsystem

personskyddande system för ögontvätt

PG

System för skydd mot statisk elektricitet

skyddande system mot statisk elektricitet

 

PH

System för skydd mot elektromagnetisk störning

skyddande system mot elektromagnetisk störning

 

PJ

System för begränsning av elektriskt eller magnetiskt fält

skyddande system genom begränsning av elektriskt eller magnetiskt fält

 

PJ10

System för begränsning av elektriskt fält

system för begränsning av elektriskt fält

PJ20

System för begränsning av magnetiskt fält

system för begränsning av magnetiskt fält

Q

Lagringssystem

konstruktivt system som lagrar information, energi eller materia

 

QA

Datalagringssystem

lagringssystem för data

 

QB

Gas- och luftlagringssystem

lagringssystem för gas och luft

 

QC

Vätskelagringssystem

lagringssystem för vätska

 

QD

Energilagringssystem

lagringssystem för energi

 

R

Kompletterande system

konstruktivt system som utrustar utrymmen eller byggdelar i ett byggnadsverk

Kompletteringar

RA

Plantering

kompletterande system i form av växter

 

RB

Inredning, möblering, kompletteringar

kompletterande system i form av anordningar och föremål som möjliggör en verksamhet men som inte används aktivt

anläggningskompletteringar, möblering, inredning

RC

Utrustning

kompletterande system i form av anordningar och föremål som behövs för en verksamhet och som används aktivt